18/04/2020

Afgelasting Triatlon door Brugge 2020

Beste Atleten, Sponsors, Medewerkers en Supporters,

Met spijt in het hart, maar met voldoende realiteitszin zien we ons na lang beraadslagen genoodzaakt onze wedstrijd voorzien op 20 juni 2020 af te gelasten. Gezien de huidige onzekerheid in verband met de verdere verspreiding van het Corona virus en de daarmee gepaard gaande maatregelen, zou het ons inziens niet verstandig zijn de wedstrijd te laten doorgaan. Ook al zijn de richtlijnen vanuit de overheid over wat nu een massaevenement is en wat niet onduidelijk, wij willen die verduidelijking niet afwachten.

We hebben vooral de gezondheid van iedereen die deelneemt, meewerkt of supportert voor ogen gehouden in die beslissing. Onze wedstrijd is nu eenmaal een wedstrijd die enorm veel volk op de been brengt en in de huidige context kan dat een probleem zijn. Daarbij komt nog dat voor velen de voorbereiding op onze wedstrijd te kort of onbestaande zal zijn nu iedereen nog een tijd “in zijn kot” moet blijven.

Verder is het ook onze overtuiging dat de beleving op en rond de wedstrijd zó anders zou zijn, dat de ziel volledig uit de wedstrijd zou verdwijnen onder de huidige omstandigheden.

Daarnaast kan niemand ons op vandaag aankondigen welke beperkende maatregelen er tegen dan nog zouden zijn en of die maatregelen van die aard zouden zijn dat een triatlon nog mogelijk zou zijn. Zal er publiek aanwezig kunnen zijn ? Mag iedereen samen starten? Hoe zit het met de normaal gezien zo gezellige drukte aan de finish ? Niemand die daar nu een duidelijk antwoord kan op geven.

Om dezelfde reden heeft het dan ook weinig zin om de wedstrijd naar een latere datum op te schuiven. Ook in dit verband gelden dezelfde bedenkingen en worden we geconfronteerd met diezelfde onzekerheid. Daarom is beslist om in 2020 geen wedstrijd te organiseren en de organisatie meteen door te schuiven naar volgend jaar, dezelfde periode.

Het spijt ons dit besluit te moeten nemen, maar het is wel een doordachte beslissing en we hopen daarbij op jullie begrip te mogen rekenen. Tot slot, het is veel belangrijker dat wij jullie volgend jaar in goede gezondheid mogen zien starten in de Triatlon door Brugge 2021 !