06/02/2021

Triatlon door Brugge 2021 op zaterdag 26 juni

Beste Atlete, Atleet,

Velen onder jullie vragen zich af hoe het zit met de Triatlon door Brugge 2021 en of er een wedstrijd komt of niet. Wij plannen een wedstrijd op 26 juni, maar dat zal door de corona regels een light versie moeten zijn. Op dit moment kan niemand ons zeggen wat de beperkingen op het moment van de wedstrijd zullen zijn en of wedstrijden zullen toegelaten worden.
Niettemin moet een wedstrijd vooraf gepland worden voor die ook maar kan doorgaan. We zitten al een eind op weg om onze wedstrijd in een formule te gieten die nu al rekening houdt met bepaalde beperkende maatregelen zoals ze vorig jaar in de zomermaanden waren. Wat onze huidige maatregelen om een corona-veilige wedstrijd te organiseren zijn, zullen we publiceren op onze website, maar die gaan in elk geval uit van een aantal basisprincipes. Minder deelnemers toelaten is er daar een van. Daarom zullen we voorlopig geen nieuwe inschrijvingen toelaten en geven we voorrang aan de atleten die hun ticket hebben doorgeschoven naar dit jaar. Mocht blijken dat we uiteindelijk minder atleten kunnen toelaten dan effectief ingeschreven, dan zullen we bij loting moeten uitmaken wie kan starten en wie niet. Laat ons hopen dat het niet zover komt en dat iedereen die wil ook kan starten. Andere maatregelen zijn, afstand in de wisselzone, start en finish. Ook het toelaten van publiek is een punt waar we rekening moeten mee houden.

Iedere atleet die zijn ticket heeft doorgeschoven naar dit jaar heeft voor 2021 vier mogelijkheden:
1. Hij of zij kan ervoor kiezen om het ticket niet door te schuiven naar 2022 en kiest ervoor om te annuleren. Dat kan opnieuw en dan storten we 70% van het ticket terug. Annuleren kan door een mail te sturen naar annulatie@triatlonbrugge.be met daarin vermelding van registratieID, naam en voornaam en de rekening waarop we moeten terugstorten. Wie zijn ticket wil annuleren heeft daarvoor tijd tot 15 februari. Wie daar niet op ingaat voor die datum kiest dan voor een van de drie volgende mogelijkheden.
2. De atleet kiest ervoor om in 2021 deel te nemen en zijn ticket niet door te schuiven naar 2022. Hij zal daartoe na 15 februari met zijn bestaande registratieID kunnen inschrijven via onze site.
3. De atleet schuift zijn ticket door naar 2022 en neemt niet deel in 2021. Zijn ticket garandeert deelname in 2022.
4. De atleet wil zijn ticket doorschuiven naar 2022, maar ook deelnemen in 2021. Ook dat kan, dan betaalt hij 53 euro voor de wedstrijd van 2021. Zijn ticket garandeert deelname in 2022. Mensen die voor punt 3 kiezen krijgen wel voorrang in de pikorde wanneer we door de maatregelen onvoldoende plaatsen kunnen voorzien. 

Voor de mensen die kiezen voor punt 2, 3 of 4 volgt er meer info na 15 februari.
 
We blijven het verder verloop van de corona-maatregelen op de voet volgen en zullen van zodra voldoende duidelijk is dat bepaalde maatregelen definitief invloed hebben op de wedstrijd daaromtrent communiceren. Nu is het echter koffiedik kijken hoe de situatie zal zijn op 26 juni en welke maatregelen dan van kracht zullen zijn.
Wees er van overtuigd dat we alles in het werk zullen stellen om een wedstrijd te hebben in 2021, maar bij een totaalverbod om wedstrijden te laten doorgaan vanwege de overheid, zullen ook wij ons bij die beslissing moeten neerleggen. Dus laat ons hopen dat de cijfers de goede kant uitgaan en blijven de goede kant uitgaan.

Sportieve groeten
Triatlon door Brugge